Locuri de muncă în Construcții

CON-A este o afacere de familie, alături de care se pot obține rezultate extraordinare! Datorită ritmului alert de dezvoltare, serviciile noastre s-au diversificat, permițându-ne oferim angajaților noștri posibilități reale de evoluție profesională, într-un cadru variat. 

De-a lungul celor peste 34 de ani de activitate am demonstrat lucrăm cu profesionalism și excelență, așa răsplătim seriozitatea și implicarea activă în tot ceea ce înseamnă CON-A! 

Poziții disponibile

Manager proiect

 • Departament: TEHNIC

  Şantiere în ţară Sibiu

Obiectiv:

Management de proiect în construcții

Descrierea rolului:

Managerul de proiect reprezintă interfața între beneficiar și antreprenor general, în toate problemele legate de derularea contractului;

 • Verifică urmărirea proiectului, a obiectivelor și construcțiilor în perioada de desfășurare a execuției, privind încadrarea acestora în clauzele contractuale;
 • Se implică direct în evaluarea și selecția potențialilor furnizori externi de servicii;
 • Emite cereri de ofertă către subantreprenorii de specialitate;
 • Analizează și verifică obligațiile contractuale pe care le are compania, privind derularea contractelor;
 • Acordă asistență tehnică directorului tehnic adjunct, în vederea luării unor decizii eficiente, privind proiectele in lucru;
 • Întocmește, verifică toate situațiile de lucrări executate și urmărește plata acestora la termenele convenite pentru obiectivele (șantierele) aflate în responsabilitatea sa;
 • Urmărește și verifică încheierea de contracte cu subantreprenorii și antreprenorii de specialitate, furnizorii de materiale și/sau echipamente prin intermediul departamentului juridic;
 • În baza măsurătorilor, întocmește și predă lunar, directorului Tehnic și departamentului Contabilitate, documentele privind situația financiară a contractului;
 • Urmărește încadrarea în fișele limită de resurse și ia deciziile care se impun;
 • Participă la întâlnirile operative din santier și întocmește/verifică minutele ședințelor.

Cerințe

 • Absolvent al Facultății de Construcții (CCIA, CFDP sau similar);
 • Experiență: 1 -3 ani;
 • Competențe foarte bune de limba engleză;
 • Cunostinte de limba germană sau franceză constituie avantaj;
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări;
 • Seriozitate și confidențialitate;
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii;
 • Abilități foarte bune de comunicare și relaționare.

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer construcţii – montaj elemente prefabricate

 • Departament: CON-A PRODUCTIONS

  jud.Sibiu Mârşa Şantiere în ţară

Obiectiv:

Coordonarea activităților de montaj elemente prefabricate din beton, în șantiere.

Descrierea rolului:

 • Organizarea și supervizarea activităților de execuție a lucrărilor de montaj elemente prefabricate, conform documentațiilor și procedurilor tehnice de execuție, respectând standardele de calitate;
 • Coordonarea personalului din subordine în funcţie de planificarea lucrărilor, de gradul de aprovizionare şi de complexitatea proiectului;
 • Raportarea realizărilor pentru decontarea lunară a lucrărilor, corespunzător stadiilor fizice înregistrate și confirmate de beneficiar;
 • Identificarea de soluții și acordarea de suport tehnic echipei, în cel mai scurt timp;
 • Respectarea reglementărilor și normelor în vigoare, precum și a prevederilor documentațiilor tehnice și tehnologice, privind protecția muncii;
 • Colaborarea cu departamentul comercial/logistică în vederea asigurării materialelor necesare;
 • Menținerea relației cu beneficiarul și subcontractorii;
 • Elaborarea documenteor necesare; realizarea de situaţii/analize privind stadiul lucrărilor;
 • Urmărirea execuției la termen a lucrărilor;

Cerințe

 • Studii superioare tehnice în domeniul construcțiilor / CCIA;
 • Cunoștințe tehnice foarte bune în domeniul executiei și montajului de prefabricate din beton;
 • Experiență pe un rol similar: min. 3 ani;
 • Cunoștințe bune de utilizare computer;
 • Cunostințe bune de limba engleză (limba germană sau franceză constituie avantaj);
 • Capacitate de evaluare, organizare, luare de decizii rapide și eficiente;
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii;
 • Abilități foarte bune de comunicare si relationare;
 • Adaptabilitate și capacitate de lucru în condiții de stres;
 • Permis de conducere cat. B; disponibilitate la deplasări în țară în funcție de proiecte;

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Manager de proiect instalații mecanice

 • Departament: CON-A MEP

  Şantiere în ţară Sibiu

Obiectiv:

 • Urmărirea tehnică și financiară a lucrărilor pe parcursul ofertării și execuției;
 • Întocmirea ofertelor economice;

Descrierea rolului:

 • Project Manager pentru proiecte de instalații mecanice;
 • Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi alţi colaboratori implicați;
 • Stabileşte relaţii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienţii, beneficiarii şi finanţatorii proiectului;
 • Pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului şi cu activităţile prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfăşurări a acestuia;
 • Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului şi pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect şi prezentând proiectul celorlalte departamente;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Participă la realizarea planului de contractare a proiectului;
 • Implicare directă în elaborarea de oferte și decontări;
 • Pregătirea și lansarea în execuție a proiectelor;

Cerințe

 • Absolvent al Facultății de Instalații;
 • Cunoștințe bune de utilizare computer: MS Office, Microsoft Project, Autocad;
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj;
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări;
 • Seriozitate și confidențialitate;
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atenție la detalii;
 • Abilități foarte bune de comunicare si relaționare;
 • Carnet de conducere cat. B;

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Responsabil calitate

 • Departament: CALITATE

  Sediu Central Sibiu

Obiectiv:

Asigurarea calității lucrărilor de construcţii, în 2-3 sau mai multe şantiere, la nivelul cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Descrierea rolului:

Responsabilul Calitate va răspunde de realizarea nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții care sunt în vigoare în momentul execuției lucrărilor. Are următoarele sarcini și obligații: 

 • Permite execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de executie verificate de specialisti de proiecte atestati
 • Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor,caietelor de sarcini și reglementărilor tehnice în vigoare.
 • Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii.
 • Verifică respectarea tehnologiilor de execuție
 • Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbărilor soluțiilor tehnice pe parcursul execuției și se asigură că acestea se fac pe baza dispoziției de șantier verificată de verificatori de proiecte/experți atestați și sunt însușite de antreprenor.
 • Oprește execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și permit reluarea lucrărilor numai după reluarea acestora.
 • Are obligația de a raporta lunar progresul de calitate pentru șantierele care îi revin spre verificare.

Cerințe

 • Absolvent al Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole;
 • Responsabil tehnic cu Execuția (opțional);
 • Experiența în execuția de lucrări de minim 5 ani;
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj;
 • Capacitate de organizare și viteza de reacție la solicitări;
 • Seriozitate și confidențialitate;
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii;
 • Abilități foarte bune de comunicare si relationare;
 • Carnet de conducere cat. B; diponibilitate la deplasări;

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer instalaţii execuţie

 • Departament: CON-A MEP

  Şantiere în ţară Sibiu

Obiectiv:

Coordonarea activităţilor de execuţie a lucrărilor de instalaţii în şantier.

Descrierea rolului:

 • Verifică documentația care i-a fost pusă la dispoziție pentru realizarea proiectului, atât din punct de vedere tehnic (soluții și cantități de materiale) cât și financiar;
 • Întocmește graficul de execuție al lucrării. Pe parcursul derulării proiectului actualizează graficul de execuție în funcție de realitatea din șantier și a ședințelor de coordonare;
 • Asigură asistență și supervizează echipele în șantier pentru realizarea instalațiilor în conformitate cu documentația;
 • Acordă sprijin tehnic / soluții echipelor din șantier;
 • Participă la toate comandamentele de șantier;
 • Verifică zilnic stadiul de execuție al lucrărilor, precum și rapoartele de lucru ale echipelor de execuție;
 • Realizează pontajul echipelor de execuție;
 • Întocmeste și verifica comenzile și necesarele de materiale din șantier;
 • Întocmește situațiile de lucrări și se asigură de semnarea lor, după care le transmite colegilor spre facturare;
 • Verifică situațiile de lucrări emise de subcontractori (dacă este cazul) și le aprobă facturile emise în conformitate cu acestea;
 • Întocmește procesele verbale de lucrări și de faze determinante în conformitate cu cerințele din proiect și legislația în vigoare și se asigură de semnarea lor la timp pe parcursul derulării proiectului;
 • Se ocupă de proiect de la faza de contractare până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, urmărind încadrarea în buget, termenele de execuție și respectarea standardelor și cerințelor de calitate;
 • Asigură securitatea și siguranța muncii pe șantier;

Cerințe

 • Absolvent al Facultății de Instalații pentru construcţii;
 • Experienţă de minim 2 ani;
 • Cunoștințe bune de utilizare computer: MS Office, Microsoft Project, Autocad;
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj;
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări;
 • Seriozitate și confidențialitate;
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii;
 • Abilități foarte bune de comunicare şi relaţionare;
 • Carnet de conducere cat. B;

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer instalaţii ofertare

 • Departament: CON-A MEP

  Sediu Central Sibiu

Obiectiv:

Realizarea ofertelor tehnice şi comerciale pentru echipamente şi lucrări de instalaţii sanitare.

Descrierea rolului:

 • Pregătire tehnică superioară în domeniul instalaţiilor pentru construcţii
 • Cunoştinţe de proiectare minime – estimare în vederea ofertării
 • Cunoștințe bune de utilizare computer: MS Office, Microsoft Project, Autocad
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări
 • Seriozitate și confidențialitate
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atenţie la detalii
 • Abilități foarte bune de comunicare şi relaţionare
 • Carnet de conducere cat. B

Cerințe

 • Analizează din punct de vedere tehnic şi comercial cererile de ofertă primite
 • Solicită oferte de la furnizori pentru materiale şi echipamente de instalaţii sanitare
 • Încadrează echipamentele ce alcătuiesc oferta în liste de preţuri şi în codificarea furnizorilor
 • Participă la detalierea anexelor tehnice ale contractelor semnate, confirmând necesitatea comenzilor de echipamente şi materiale aferente
 • Oferă asistenţă tehnică pe parcursul execuției proiectului şi realizează modificările de rigoare
 • Întocmeşte şi verifică listele de cantităţi de materiale şi utilaje necesare derulării lucrărilor.

Oferim

Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 

 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
 • 7Card
 • Bookster
 • Parteneriat bancar
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer construcții civile, industriale și agricole

 • Departament: DE EXECUȚIE

  Şantiere în ţară Sibiu

Obiectiv:

Coordonarea si urmarirea desfasurarii lucrarilor in vederea respectarii termenelor limita;

Cerințe

 • absolvent / student în an terminal / masterand al FACULTĂȚII DE
  CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE;
 • cunoștinţe utilizare computer: MS Office, Autocad;
 • limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj;
 • capacitate de adaptare la program prelungit;
 • capacitate de organizare și viteză de reacţie la solicitări;
 • seriozitate şi confidenţialitate;
 • atitudine pro-activă, spirit de echipă și analitic;
 • abilități de comunicare;
 • carnet conducere cat. B;
 • disponibil la deplasări in țară;

Oferim

 • Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 
  • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
  • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
  • 7Card
  • Bookster
  • Parteneriat bancar
  • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer construcții drumuri și poduri

 • Departament: DE EXECUȚIE

  Şantiere în ţară Sibiu

Obiectiv:

Coordonează şi urmărește desfăşurarea lucrărilor în vederea respectării termenelor limită;

Cerințe

 • absolvent / student în an terminal / masterand al Facultăţii de
  Constructii sectia CFDP;
 • cunoștinţe utilizare computer: MS Office, Autocad;
  limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj;
 • capacitate de adaptare la program prelungit;
 • capacitate de organizare și viteză de reacţie la solicitări;
 • seriozitate şi confidenţialitate;
 • atitudine pro-activă, spirit de echipă și analitic;
 • abilități de comunicare;
 • carnet conducere cat. B;
 • disponibil la deplasări în țară;

Oferim

 • Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor angajaților. 
  • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale
  • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri
  • 7Card
  • Bookster
  • Parteneriat bancar
  • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

Inginer geodez / Topograf

 • Departament: DE EXECUȚIE

  Şantiere în ţară

Descrierea rolului:

Locație: șantierele din țară
Departament: Execuție

Responsabilități:

 • Măsurarea terenurilor şi înregistrarea limitelor şi trăsăturilor acestora
 • Înregistrarea valorilor obţinute în teren sub formă de schiţe proprii
 • Pregătirea de hărţi şi planuri ale terenului
 • Elaborarea de studii iniţiale pentru a oferi inginerilor, arhitecţilor şi celor de la planificare posibilitatea să evalueze nevoile unui proiect
 • Elaborarea de schiţe detaliate pentru a informa inginerul constructor despre teren
 • Întreținerea şi administrarea bazei de date care cuprinde măsurători topografice în teren
 • Urmărirea, reglementarea şi controlarea aparaturii optice şi mecanice folosite pentru măsurători în teren.

Cerințe

 • Pasionat de topografie inginerească, drone, scanări 3D, receptoare GNSS, stații totale, prelucrare date 2D și 3D
 • Experiență minimă în activitatea de topograf, cu studii de specialitate
 • Autorizarea ANCPI/OCPI constituie un avantaj
 • Disponibil pentru desfășurarea activității în șantierele din țară
 • Cunoscător al limbii engleze nivel mediu
 • Posesor de permis de conducere cat.B

Oferim

 • Pachet salarial motivant, bonusuri;
 • Posibilitatea integrării într-o echipă tânără, caracterizată prin performanță și succese dovedite;
 • Posibilitatea de a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți în domeniul instalațiilor mecanice industriale, rezidentiale, pt. retail și sport;
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri);
 • Cazare asigurată în deplasare;
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale;
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri;
 • 7Card, Bookster;
 • Parteneriat bancar.

Tehnician Curenți Slabi

 • Departament: CON-A IT SOLUTIONS

  Şantiere în ţară

Obiectiv:

Instalare de rețele și echipamente de curenți slabi

Descrierea rolului:

Locație: șantierele din țară ale CON-A IT SOLUTIONS

Responsabilități:

– Instalare, configurare, mentenanță sisteme de comunicații fixe sau mobile, sisteme de supraveghere video, sisteme de detecție și alarmare efracție, sisteme de detecție și avertizare la incendiu, sisteme de control acces și pontaj, sisteme de interfonie și videointerfonie, automatizări porți și bariere de acces.

– Montaj rack-uri și echipamente.

Cerințe

Absolvent de liceu sau de facultate, profil tehnic.

Dornic să dobândească cunoștințe noi sau să-și îmbunătățească cunoștințele tehnice deja dobândite.

Experiența în cablajul sistemelor, pat dе cablu, tub PVC, etc. reprezintă un plus.

Abilități excelente de comunicare și rezolvare a problemelor.

Disponibilitate pentru deplasări frecvente (activitatea se desfășoară pe șantierele din țară, de luni până vineri, cu revenire vinerea la Sibiu).

Certificările relevante în domeniu și permisul de conducere categoria B reprezintă de asemenea un avantaj.

Oferim

Pachet salarial complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților, bonus mobilitate

Prime recomandare, prime ocazionale, o masă zilnică asigurată în șantier, cazare asigurată în condiții bune, transport asigurat pentru șantiere.
Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri.
7Card.
Bookster.
Parteneriat bancar.
Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri).

Șef șantier Curenți Slabi

 • Departament: CON-A IT SOLUTIONS

  Şantiere în ţară

Obiectiv:

Coordonarea instalării de rețele și echipamente de curenți slabi

Descrierea rolului:

Locație: Sibiu și șantierele din țară
Departament: IT

Responsabilități:

 • Coordonarea și asigurarea documentării întregii activități în șantierul alocat
 • Coordonarea echipelor proprii și gestionarea relațiilor cu echipele tehnice subcontractate
 • Proiectarea și realizarea de rețele voce date, cablări structurate
 • Instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de securitate (sisteme de detecție și alarmare antiefracție, sisteme de control acces, sisteme CCTV, sisteme de detecție și alarmare la incendiu, audio și videointerfonie, automatizari)
 • Programarea sistemelor de securitate instalate
 • Realizarea de revizii mentenanță preventivă, corectivă, evolutivă și emitere rapoarte
 • Auditarea și testarea sistemelor de securitate și emiterea rapoartelor de audit

Cerințe

 • Pasionat de domeniul în care profesează, orientat spre rezultate, eficient
 • Absolvent studii superioare cu profil tehnic: Inginerie electrică, electronică, electrotehnica; electroenergetica, telecomunicații, automatizări, IT – rețelistică
 • Experiență de minimum 2 ani într-un rol similar
 • Atestat tehnician / inginer sisteme de securitate
 • Cunoștințe de sisteme de securitate (supraveghere video, control acces, detecție și alarmare la efractie, detecție și alarmare incendiu) și sisteme de automatizări porți, bariere, rețele fibră optică, cablare structurată, montaj rack-uri și echipamente
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atenție la detalii
 • Abilități foarte bune de comunicare și relaționare
 • Cunoscător al limbii engleze – nivel mediu
 • Permis de conducere categoria B
 • Disponibilitate la deplasări în țară, în funcție de proiecte

Oferim

 • Mediu de muncă dinamic cu proiecte care oferă dezvoltare profesională.
 • Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților.
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri.
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.

Inginer proiectant ABKANT

 • Departament: CON-A PRODUCTIONS

  Sibiu

Obiectiv:

Proiectare AutoCAD

Descrierea rolului:

Departament: Producție

Locație: Atelier Tâmplărie Sibiu

Responsabilități:

 • Realizarea calcului de dimensionare si verificare a elementelor componente;
 • Alegerea materialelor si stabilirea calitatii materialelor folosite;
 • Identificarea de solutii optime pentru integrarea produsului (sistemelor);
 • Intoctmirea de cantitati necesare executarii lucrarilor;
 • Intocmirea desenelor de executie;
 • Avizarea documentatiei conform legislatiei;

Cerințe

 • Absolvent/a unei Facultati tehnice (Inginerie Mecanica, TCM sau similar)
 • Cunostinte solide program: AutoCAD
 • Limba engleză la nivel mediu
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări
 • Seriozitate și confidențialitate
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii
 • Abilități foarte bune de comunicare si relationare

Oferim

 • Mediu de muncă dinamic cu proiecte care oferă dezvoltare profesională.
 • Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților.
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri.
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.
 • Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri).

Inginer Cantități

 • Departament: TEHNIC

  Şantiere în ţară

Obiectiv:

Actualizarea cantităților de executat pentru fiecare Categorie/Obiect/Articol din Lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție

Descrierea rolului:

Locație: Șantiere în țară

Responsabilități

 • Extragerea si obtinerea listelor detaliate de cantitati pentru lucrarile real executate
 • Corelarea lucrarilor din santier cu normele de deviz din anexa contractului dintre parti
 • Analizarea documentatiei tehnice, proiect, caiete de sarcini etc.

Cerințe

 • Studii superioare finalizate (Universitatea Tehnică dе Construcții – CCIA, CFDP)
 • Cu minimă experiență în domeniul construcțiilor civile și industriale;
 • Cunoștințe legislație în domeniu;
 • Capacitatea dе adaptare rapidă la schimbări;
 • Capacitate dе lucru atât în echipă, cât și independent;
 • Aptitudini organizatorice, analitice, sinteza și raportare;
 • Rezistență la stres și disponibilitate program prelungit;
 • Foarte bune cunoștințe MS Office;
 • Capacitate dе a respecta termenele și orientare către rezultat.

Oferim

 • Pachet salarial complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților, bonus mobilitate, prime recomandare, prime ocazionale
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri.
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.
 • Posibilitate de dezvoltare profesională

Inginer ofertare/decontare CCIA/CFDP junior

 • Departament: TEHNIC

  Cluj-Napoca Sibiu Timisoara

Descrierea rolului:

Responsabilități:
• Vei întocmi dosarul de ofertare / decontare în strânsă legătură cu managerul de contract, precum și diverse situații de lucrări în conformitate cu stadiul fizic al proiectului.
• Vei monitoriza progresul proiectului atât de la birou cât și cu vizite pe șantierul alocat și vei colecta documentația necesară decontării pe etape.

 • Analizarea documentatiei tehnice primite pentru a elabora devizele necesare in conformitate cu cerintele proiectelor;
 • Intocmirea antemasuratorilor si a devizelor preliminare in functie de documentatia primita;
 • Colaborarea cu proiectantii pentru verificarea si ajustarea listelor de cantitati;
 • Obtinerea ofertelor de pret de la furnizori si producatori pentru materialele si echipamentele necesare proiectelor noastre;
 • Elaborarea centralizatoarelor de costuri si devizelor generale pentru diferitele faze ale proiectelor;
 • Actualizarea si gestionarea situatiilor de lucrari si a contractelor pentru proiectele in derulare conform legislatiei in -vigoare.

Cerințe

Așteptăm să ne cunoaștem și să facem echipă, dacă:
• dezvoltarea personală este printre valorile tale
• dorești să lucrezi cu o echipă de oameni tineri, deschiși, deosebiți
• activitatea de ofertare / decontare îți este potrivită
• înțelegi principiile de bază ale managementului de proiect
• cunoști limba engleză la nivel mediu (vorbit și scris)
Căutăm…
absolvent(ă) / student(ă) în an terminal / masterand(ă) profil CCIA sau CFDP (oferim colaborare și pentru practică / internship)
cunoștinţe utilizare computer: MS Office
limba engleză nivel mediu
capacitate de adaptare la program prelungit
capacitate de organizare și viteză de reacţie la solicitări
seriozitate şi confidenţialitate
atitudine pro-activă, spirit de echipă și analitic
abilități de comunicare
disponibil(ă) la deplasări în țară.

Oferim

 • Pachet salarial complex, care recompensează rezultatele (include prime ocazionale, prime de recomandare, tichete de masă, bonusuri de mobilitate dacă e cazul).
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri (clinici, magazine, etc).
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.
 • Dezvoltare profesională.

Responsabil SSM

 • Departament: CON-A PRODUCTIONS

  Mârşa Sibiu

Obiectiv:

Activități specifice de SSM și PSI în locațiile CON-A PRODUCTIONS din Mârșa și Sibiu

Descrierea rolului:

Locație: Fabrica de Structuri Prefabricate Beton – Mârșa
Departament: SSM
Responsabilități:

 • activități specifice SSM în cadrul Fabricii de Structuri Prefabricate din Beton și a Atelierului de Structuri Metalice de la Mârșa precum și a Atelierului de Tâmplărie din Sibiu
 • controlul și urmarirea modului în care se aplica reglementarile legislative în vigoare privind Protecția Muncii și PSI;
 • aplicarea planului de intervenție în vederea Prevenirii și Stingerii Incendiilor pentru șantierul alocat;
 • aplicarea programului de măsuri pentru Protecția Muncii și PSI;
 • acordarea de consultanță departamentelor, celor care coordonează diferite departamente din cadrul organizației cu privire la reglementările legislative în vigoare și normele privitoare la Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
 • asigurarea instruirii și informării personalului tehnico-administrativ și de execuție in probleme de Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor prin cele două forme de instructaj;
 • declararea, cercetarea, înregistrarea și tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii împreună cu birourile operative de specialitate pentru toate utilajele;
 • elaborarea, împreună cu conducerea societății, a listei cu dotarea echipamentelor de protecție și de lucru a salariaților;

Cerințe

 • minimum 3 ani de experiență în domeniu;
 • formare minimă necesară: cursul de specialist SSM – 80 ore (certificat);cunoștințe excelente de legislație de SSM;
 • capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protecție a muncii la specificul activităților din firmă;
 • responsabilitate și meticulozitate în elaborarea/completarea regulilor proprii de aplicare a NSSM;
 • adaptabilitate la situații neprevăzute;
 • cunoștinte și metode de investigare a accidentelor, noțiuni de bază de medicina muncii, agenți de risc;
 • gândire și capacitate de analiză și sinteză;
 • discernământ și capacitatea de a rezolva problemele;
 • putere de decizie și asumarea responsabilității;
 • spirit de ordine și disciplină;
 • ușurintă în comunicare, abilități pentru lucrul in echipă;
 • permis de conducere cat. B;
 • disponibilitate la deplasări ocazionale.

Oferim

 • Pachet salarial complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților (include prime ocazionale, prime de recomandare, tichete de masă).
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri (clinici, magazine, etc).
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.
 • Dezvoltare profesională

Inginer Instalatii Mecanice

 • Departament: DE EXECUȚIE

  Şantiere în ţară

Obiectiv:

Realizarea coordonării între specialități ( HVAC, instalații de stingere, desfumare etc.), realizarea și urmărirea planificării lucrărilor de instalații.

Descrierea rolului:

 • studierea în detaliu a proiectelor de instalații mecanice și realizarea coordonării între specialități ( HVAC, instalații de stingere, desfumare etc.);
 • realizarea și urmărirea planificarii lucrărilor de instalații;
 • verificarea calității și conformității lucrărilor subcontractorilor, efort susținut prin studierea normativelor tehnice de specialitate;
 • verificarea situațiilor de lucrări ale subcontractorilor;
 • participarea la ședintele de șantier cu beneficiarii și cu subcontractorii.

Responsabilitățile tale vor fi îndeplinite sub îndrumarea unui inginer cu experiență.

Cerințe

Așteptăm să ne cunoaștem și să facem echipă, dacă:

 • dezvoltarea personală este printre valorile tale;
 • dorești să lucrezi cu o echipă de oameni tineri, deschiși, deosebiți;
 • ești absolvent de studii superioare – profil tehnic (instalații, inginerie mecanică, energetică);
 • ești disponibil pentru deplasări frecvente în țară, la șantierele alocate;
 • ai cunoștinte de operare PC: Office, ACAD (cunoașterea altor programe specifice domeniului este un avantaj);
 • ai o atitudine proactivă, ai abilități bune de comunicare și ești organizat (time-management);
 • cunoști limba engleză la nivel mediu (vorbit și scris);
 • ai permis de conducere (categoria B).

Constituie un avantaj:

 • cunoștințele în domeniul managementului de proiect;
 • experiența în coordonarea / verificarea proiectelor de instalații.

Oferim

 

 • pachet salarial complex, care recompensează rezultatele (include prime ocazionale, tichete de masă, bonusuri de mobilitate dacă e cazul);
 • transport asigurat, telefon, laptop, cazare;
 • reduceri la servicii medicale, asigurări medicale;
 • reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri (clinici, magazine, etc);
 • 7Card, Bookster;
 • parteneriat bancar;
 • dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri).

Electricieni / Instalatori

 • Departament: CON-A FM

  Sibiu

Obiectiv:

Mentenanță de rețele electrice / instalații pentru clădiri industriale și alte obiective.

Descrierea rolului:

Activitatea se va desfășura în Sibiu și presupune mentenanță de rețele electrice / instalații pentru clădiri industriale și alte obiective.
Responsabilitățile principale includ întreținerea și repararea componentelor și sistemelor electrice sau de instalații.

 • Întreținere:
  – întrețineți și reparați sistemele, echipamentele și componentele electrice sau instalațiile obiectivului.
  – efectuați inspecții de rutină pentru a identifica și depana problemele electrice sau de instalații.
 • Conformitate și siguranță:
  – vă asigurați că toate lucrările electrice respectă codurile, reglementările și standardele de siguranță relevante.
  – implementați măsuri de siguranță pentru a proteja personalul și proprietatea împotriva pericolelor electrice.
 • Colaborare:
  – lucrați îndeaproape cu alți membri ai echipei pentru a răspunde nevoilor mai largi ale instalației.

Cerințe

 • Obligatoriu calificare obținută ca electrician sau instalator, atestate valabile.
 • Cu sau fără experiență în domeniu.
 • Cunoștințe solide despre sisteme și componente electrice sau despre instalații.
 • Abilitatea de a citi și interpreta planuri și desene tehnice.
 • Familiarizare cu codurile și standardele de siguranță – reprezintă un avantaj.
 • Abilitatea de a lucra independent și ca parte a unei echipe.

Oferim

 • Pachet de beneficii complex, care recompensează rezultatele și vine în întâmpinarea așteptărilor candidaților, bonusuri ocazionale, bonusuri de mobilitate / tichete de masă.
 • Reduceri la servicii medicale, asigurări medicale.
 • Reduceri la achizițiile de produse și servicii de la comercianții parteneri.
 • 7Card, Bookster.
 • Parteneriat bancar.

Beneficiile oferite

healthcare-svg

Asigurare medicală

discount-svg

Reduceri la diferite produse și servicii oferite de comercianții parteneri

health-svg

7Card

open-book-svg

Bookster

upgrade-svg

Dezvoltare profesională (programe de practică, internship, mentorat, cursuri)

bank-svg

Parteneriat bancar

Program de Internship

Are ca obiectiv familiarizarea studenților cu domeniul construcțiilor: 

 • Potrivit pentru studenții din anii 2, 3 și 4 de la CCIA, CFDP; 
 • Se desfășoară pe o perioadă de cel mult 3 luni. 
Lucrărilor de extindere a Aeroportului Internațional Sibiu - CONA

Principiile CON-A

icons8-loyalty-100-svg

Loialitate și corectitudine

Acționăm în mod profesional și corect în raporturile interne și externe ale companiei. Suntem loiali organizației și persoanelor cu care lucrăm.
agreement-svg

Exigență profesională ​

Aspecte care ne caracterizează: rigurozitate, abordarea metodică a acțiunilor asumate, pasiune, dăruire, responsabilitate, deschiderea spre nou, viziune către viitor, informare și perfecționare continuă a cunoștințelor profesionale.
quality-svg

Calitate și performanță

Țintirea spre performanță ce vizează produse, tehnici, tehnologii, procese, management organizatoric și de urmărire, sunt acțiuni care pot maximiza așteptările clienților în termeni de prestații și de siguranță.
adaptation-svg

Adaptare

Facem față schimbărilor impuse de diferite situații - asimilarea unor soluții și procese tehnologice noi, cerute de clienți și în documentațiile de execuție.

Parte din familia CON-A